ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ.....ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.....ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ BLOG ΕΙΝΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΣΕ 2013-14

Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης Τσίπρα Γιούνκερ στις 6 του Μάη  στην κοινή ανακοίνωση που κυκλοφόρησε ακούσαμε « Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε σύγκλιση απόψεων γύρω από τον ρόλο ενός μοντέρνου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσω ευρείας διαβούλευσης και να πληροί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα». Λίγο αργότερα ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κο Γαβρίλη για συμβάσεις νέου τύπου.  Οι ελεύθερες συλλογικές  διαπραγματεύσεις του προγράμματος της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε νέου τύπου συμβάσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προτύπων». Μένει να δούμε τι εννοεί η κυβέρνηση με το "συμβάσεις νέου τύπου".

Ας γυρίσουμε όμως λίγο το χρόνο πίσω για να θυμηθούμε ποιοι πρωτομίλησαν και ποιοι τελικά υλοποίησαν αυτές τις νέες συμβάσεις.

Στις 25 Φλεβάρη 2011 ο τότε υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων Δημήτρης  Ρέππας παρουσιάζει το σχέδιο νόμου  για την Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. Αρχίζει η δημόσια διαβούλευση και  η παράταξη της ΠΑΣΚΕ προσέρχεται στο διάλογο, καταφέρνοντας  την πρώτη κιόλας ημέρα να τροποποιήσει το άρθρο 12 παράγραφος 1 το οποίο προέβλεπε «Με την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού οι Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας και οι Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις Εργασίας που αφορούν στους εργαζομένους του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ καταργούνται σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου». Στη συγκεκριμένη παράγραφο  αφαιρέθηκε ο όρος περί «κατάργησης» των Συλλογικών Συμβάσεων και πλέον μιλούμε για «αντικατάσταση» των Συλλογικών Συμβάσεων στο πλαίσιο των νέων Οργανισμών.

Μαζί με άλλες 50 τροποποιήσεις ψηφίζεται ο νόμος 3920 και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' 33/3-3-2011.  Τον Οκτώβριο 2011 ψηφίζεται  ο νόμος 4024 για το  ενιαίο μισθολόγιο  βαθμολόγιο και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 κατατίθεται από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα και τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία θα ρυθμίζει κατεπείγοντα θέματα της εφαρμογής του ν.4024. Η πράξη δημοσιεύεται με αριθμό 268 την τελευταία ημέρα της χρονιάς. Στο 1ο άρθρο της οι παράγραφοι 3 και 4 προσθέτουν ανάλογα εδάφια στο 31ο άρθρο του ν.4024, με τα οποία κατόπιν έκδοσης της ανάλογης ΚΥΑ, θα μπορούμε να εξαιρεθούμε από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.  "Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά Κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων , αποζημιώσεων Και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο Του 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό Είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%".

Με την ίδια πράξη εξαιρείται από την εργασιακή εφεδρεία το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Στο 1ο άρθρο η 10η παράγραφος προσθέτει στην 1η παράγραφο του 34ου άρθρου του ν.4024   περίπτωση υπό στοιχείο εε) ως εξής:    «εε) με την (α) την ειδικότητα  i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» (Ο.ΣΥ).

Στις 9 Μάρτη 2012 εκδίδεται η ΚΥΑ με την εξαίρεσή μας από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών και εκδίδεται στο ΦΕΚ 699.

Μετά τις αρχαιρεσίες της 14 και 15 Μάρτη 2012 συγκαλείται το 1ο  Δ.Σ στις  4  Απρίλη. Δυό εβδομάδες αργότερα στις 18 Απριλίου υπογράφουμε Σ.Σ.Ε προλαβαίνοντας τις εκλογές του Μάη και πριν την εκπνοή της μετενέργειας,  πριν γίνουν παρελθόν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, πριν φτάσουμε σε μηδενική βάση.Εξασφαλίσαμε λοιπόν τη συνέχεια σε όλα τα θεσμικά που έφερνε από το παρελθόν η κάθε νέα σύμβαση.Επιπλέον στο άρθρο 2 - Κανονιστικοί όροι Αμοιβής προστέθηκε η παράγραφος 3: "Όλο το προσωπικό της παρούσας που έχει προσληφθεί με την ειδικότητα του Οδηγού  ή του Τεχνίτη – Εργατοτεχνίτη έστω και εάν τους έχουν ανατεθεί ή θα τους ανατεθούν άλλα καθήκοντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, λόγω της ιδιαιτερότητας των εταιρειών παραγωγής συγκοινωνιακών υπηρεσιών ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου, υπάγονται στις ρυθμίσεις της Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 699 Τεύχος Β 09.03.2012)".

 Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος  παρουσίασε σε συνέντευξή του, την πρόταση νόμου  "Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού". Στην πρόταση αυτή, έκανε αναφορά  και για τη ρύθμιση των αποδοχών των οδηγών , τεχνικών και εξειδικευμένου προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό προέκυψε μετά από συντονισμένες ενέργειες του γραμματέα της ΠΑΣΚΕ  Λεωνίδα Σκούλου συνεπικουρούμενο από τα στελέχη της. 

Δείτε την πρόταση νόμου ΕΔΩ

και την επίσημη κατάθεσή της στις 18 Δεκέμβρη ΕΔΩ

Στις 22 Ιανουαρίου 2013 το ΠΑΣΟΚ παρά τις αντιδράσεις από τη Ν.Δ συνεχίζει να στηρίζει την πρότασή του.
Διαβάστε  ΕΔΩ
 

Και να κρατά αποστάσεις από την κυβέρνηση για το μισθολόγιό μας.
Διαβάστε ΕΔΩ

Στις 29 Ιανουαρίου στη μαραθώνια Γενική Συνέλευση στο ΣΕΦ ψηφίζεται η παύση των συνεχόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, η εξουσιοδότηση στο προεδρείο να ξεκινήσει διάλογο με τη διοίκηση της ΟΣΥ για υπογραφή ΣΣΕ και σύγκληση νέας Γ.Σ στις 14 Φεβρουαρίου για ενημέρωση και λήψη νέων αποφάσεων.

Στις 6 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει την υπογραφή ΣΣΕ νέου τύπου.

Διαβάστε ΕΔΩ

Στις 14 Φεβρουαρίου λόγω μη απαρτίας η Γ.Σ αναβάλλεται.Ξεκινά ο διάλογος με τη διοίκηση της ΟΣΥ, ένας διάλογος δύσκολος, επίπονος, χρονοβόρος και ανειλικρινής από πλευράς διοίκησης και υπουργείου όπως θα δούμε παρακάτω.Τα δύο μεγάλα αγκάθια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν οι 1142 ΥΕ συνάδελφοί μας και το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.  Στις 15 Μαΐου το ΠΑΣΟΚ παίρνει πρωτοβουλία για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Στις 23.00μμ στελέχη της ΠΑΣΚΕ με επικεφαλής το γραμματέα της παράταξης, συναντώνται με τον Πάρη Κουκουλόπουλου στο γραφείο του στη Βουλή. Μετά τη συνάντηση κατατίθεται από το βουλευτή Κοζάνης η τροπολογία 514 για τη μισθοδοσία μας. (…προσοντολόγιο και τυπικά προσόντα δε συμβαδίζουν από μία χρονική περίοδο και πίσω. Δεν γίνεται οδηγός αρθρωτού με απολυτήριο δημοτικού, να αμείβεται λιγότερο από συνάδελφό του  που διαθέτει απολυτήριο λυκείου, αλλά δεν του εμπιστευόμαστε ούτε ένα mini bus……δεν γίνεται κάποιος που προσφέρει ανώτερη αντικειμενικά εργασία, να αμείβεται λιγότερο….)

Δείτε όλη την τροπολογία ΕΔΩ

Ακολουθεί τον Ιούνιο τροπολογία από τον Αντώνη Μανιτάκη υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την ερμηνεία της οποίας λύνεται οριστικά το θέμα. Στους οδηγούς της Ο.ΣΥ ως κύριο και τυπικό προσόν αναγνωρίζεται το δίπλωμα και η κατάταξή τους στα νέα μισθολόγια γίνεται με πλήρη αναγνώριση ενσήμων από την πρώτη ημέρα εργασίας ως εξής: Αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία σε ομότιμα και συναφή επαγγέλματα, όλη η στρατιωτική θητεία και το 50% όλων των υπολοίπων ενσήμων. Το σύνολο δίνει και την κατάταξη. Οι ΥΕ εντάσσονται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο της ΜΕ μείον μία τριετία (penalty). Ξεκινούν και ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο 4200 διαπιστωτικές πράξεις (Πρώην ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ) με αναγνώριση προϋπηρεσίας ως 31/12/2012 όπως ορίζεται στην εγκύκλιο ΑΔΑ:  Β4Μ7Χ-0ΦΕ/12/12/2012.
Δεύτερο αγκάθι το επίδομα. Στο άρθρο 15 του νόμου 4024 αναφέρεται : «
Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
Χατζηδάκης υπουργός Μεταφορών  – Μανιτάκης υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Σταϊκούρας Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών καθυστερούν σκόπιμα την έκδοση της Κ.Υ.Α ναρκοθετώντας το διάλογο και πιέζουν με τον τρόπο τους, ώστε να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Εδώ αποδεικνύεται ο ανειλικρινής διάλογος που προανέφερα. Οι ημέρες περνούσαν και εκεί που όλα έδειχναν έτοιμα για να κλείσει η σύμβαση, η μία ανατροπή έφερνε την άλλη. Το υπουργείο Οικονομικών ζητούσε νέα κοστολόγηση της πρότασής μας και όλα ξεκινούσαν απ’ την αρχή. Τον Ιούνιο δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία μας. Στέρεψε η επιδότηση και οδηγούσαν την εταιρεία σε ξαφνικό θάνατο. Ο Χατζηδάκης είχε δεσμευτεί στην τρόϊκα, για :       Μείωση μισθοδοσίας, Αύξηση κομίστρου, Μείωση συγκοινωνιακού έργου και Απολύσεις 5% από όλο το προσωπικό (κίνηση, τεχνίτες, διοίκηση).  Είχε καταντήσει πλέον ανέκδοτο στα χείλη των συναδέλφων « τι έγινε, υπογράψαμε;».
 Ώσπου το κλείσιμο της ΕΡΤ, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για εμάς. Η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την τρικομματική κυβέρνηση, έφερε ανακατατάξεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε και πήρε το υπουργείο Μεταφορών. Ο νέος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του 1/7/2013 υπογράφει την περιβόητη Κ.Υ.Α με αριθμό 2/39845/0022 με ημερομηνία 28/6/2013, έτσι ώστε να πληρωθούμε τον έκτο και να απομένουν οι 5 πρώτοι μήνες τους οποίους και διεκδικούμε δικαστικά.


Η Κ.Υ.Α προέβλεπε πως το επίδομα των 150 €  για τους εργαζόμενους της κίνησης, δικαιούνται οι οδηγοί και ελιγμοδηγοί. Το υπόλοιπο προσωπικό κίνησης (σταθμάρχες, τμηματάρχες, επόπτες) ανήκε στην Τρίτη κατηγορία των 35€. Κάτι τέτοιο ήταν λάθος και αδιανόητο, αφού όλες αυτές βαθμίδες είναι η φυσική και ιεραρχική εξέλιξη του οδηγού. Τη λύση και πάλι έδωσε η διαπραγματευτική ικανότητα  της ΠΑΣΚΕ, που με την ολοκλήρωση και υπογραφή του νέου οργανογράμματος κατάφερε τα αυτονόητα. Εξασφαλίστηκε η ιεραρχική βαθμίδα, εξασφαλίστηκαν τα 7 Αμαξ/σια σαν διευθύνσεις και έκλεισε ο Γ.Κ.Π. Με  την αναφορά σε σταθμάρχη- οδηγό, τμηματάρχη – οδηγό  και επόπτη – οδηγό, όλο το προσωπικό κίνησης δικαιούται πλέον τη μεγαλύτερη κατηγορία του επιδόματος. Με κλεισμένα τα δύο μεγάλα αυτά εμπόδια και με δεδομένη την επιθυμία  όσο και τη βοήθεια του νέου υπουργού για την ολοκλήρωση της σύμβασης ξεκίνησαν και πάλι οι διαπραγματεύσεις. Εκεί λοιπόν θελήσαμε να βάλουμε και κάτι παραπάνω στα οικονομικά, αφού πλέον όλα τα θεσμικά είχαν κλειδώσει.

Δεύτερη κίνηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α ήταν η αντικατάσταση του πρόεδρου του ΟΑΣΑ Αλέξανδρου Δελούκα της ΔΗΜΑΡ από το Γρηγόρη Δημητριάδη. Βασικό λάθος που καταλογίστηκε στον κο Δελούκα και οδήγησε στην απομάκρυνσή του, ήταν η αδράνειά του στην είσπραξη από άλλα υπουργεία χρημάτων που όφειλαν στην ΟΣΥ.Από 7 υπουργεία πρέπει να εισρέουν 7 εκατ. € το μήνα στην ΟΣΥ. Από το Μάρτη του 2012 οι συσσωρευμένες οφειλές ήταν 174 εκατ. €. Με κινήσεις του νέου Διευθύνοντα του ΟΑΣΑ εισέρευσαν από το υπουργείο εργασίας 38 εκατ. € και μέρος των χρωστούμενων  από το υπουργείο υγείας και φτάσαμε στα 74 εκατ. €. Ποσό που ήταν υπεραρκετό για να κλείσει η σύμβαση με τα επιπλέον οικονομικά που ζητούσαμε. Η σύμβαση τελικά υπογράφτηκε στις 27/1/2014 στις 18.30 περιέχοντας και κάποια ποσά πέρα του ενιαίου μισθολογίου. Όλοι ξέρετε πλέον τι πληρωνόμασταν. Η είδηση έσκασε σα βόμβα στα αυτιά των διάφορων αμφισβητιών. Κατάπιαν τη γλώσσα τους και εκεί που τόσο καιρό κατηγορούσαν την ΠΑΣΚΕ, πως κοροϊδεύει, άρχισαν τα «σιγά τη σύμβαση». Όταν την καλοδιάβασαν, άρχισαν να αμφισβητούν την αναδρομική της ισχύ. Πως μια «μνημονιακή σύμβαση» θα έχει και αναδρομικά; Σας ξανακοροϊδεύει η ΠΑΣΚΕ. Κατάπιαν για δεύτερη φορά τη γλώσσα τους όταν στις 18/3/2014 εκδόθηκε η εκκαθάριση αναδρομικών για το 2013. Αυτοί οι παπαγάλοι όμως δε σταματούν ποτέ. Άρχισαν άλλο παραμύθι. «Τα γραφεία κίνησης θα σας υποχρεώνουν να δουλεύετε το διάλλειμα της κατσαρής, αφού το πληρώνεστε». Την κατάπιαν τρίτη και φαρμακερή όταν κανένας συνάδελφος σε όλο το 2014 δεν ενοχλήθηκε στην κατσαρή του,  ενώ πληρωνόταν κανονικά την εργασιακή ετοιμότητα. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά στις 31/12/2014 και πληρωθήκαμε όλα αυτά τα επιπλέον  και για το πρώτο τρίμηνο του 2015 όσο διήρκεσε  η μετενέργεια.

Από 1/4/2015 η σύμβαση δεν ισχύει. Η εταιρεία αποδίδει μόνο εκείνα τα θεσμικά που υπάρχουν και στην ΕΣΣΕ της ΓΣΕΕ (παιδικούς σταθμούς, λογοθεραπείες κ.λ.π). Η κυβέρνηση έχει δώσει 6μηνη μετενέργεια μόνο σε αυτή τη σύμβαση. Θα έπρεπε οι συνδικαλιστές του ΜΕΤΑ να έχουν ειδοποιήσει τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών  κο ΣΠΙΡΤΖΗ, πριν λήξει η μετενέργεια της δικής μας σύμβασης. Ο κος Οικονόμου απέρχεται κι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να προκαταβάλλει τον αντικαταστάτη του. Θα μπορούσαμε με μια εξάμηνη μετενέργεια σαν της ΓΣΕΕ, να είμαστε καλυμμένοι μέχρι την εναλλαγή του διευθύνοντα. Για όσες βλαπτικές οικονομικές απολαβές προκύψουν – και θα προκύψουν από την εξόφληση κιόλας του Απριλίου – δεν έχουμε σαν παράταξη καμία ευθύνη και η ευθύνη βαραίνει την ηγεσία του υπουργείου αλλά και τους υπευθύνους του ΜΕΤΑ.Αυτή ήταν η μικρή ιστορία της δικής μας νέου τύπου σύμβασης. Μιας πολύ δύσκολης και επίπονης διαδικασίας, αφού χρειάστηκε να συμπτυχτούν  όλες οι συμβάσεις της ΕΑΣ ,της ΕΘΕΛ  και  του ΗΛΠΑΠ με τις ιδιαιτερότητές τους.Αναμένουμε τη νέου τύπου σύμβαση της νέας κυβέρνησης του τόπου, ευελπιστώντας να είναι καλύτερη. 

                              

Πάνος Μαυρόπουλος